Atelier

Creatieve therapie, individueel, in een kleine groep.

Om op een andere manier stil te staan bij jezelf dan met woorden.
In het atelier krijg je tijd en ruimte om creatief aan de slag te gaan met die thema’s die voor jou belangrijk zijn in je persoonlijk groeiproces.

Door middel van klei, schilder en tekenmateriaal kan je uiting geven aan je ervaringen, je gedachten, je emoties. Doordat je tastbaar vorm geeft aan iets kan je er een andere kijk op krijgen. De betekenis kan duidelijker worden. En mogelijks kan je er dan anders mee omgaan.
Samen zoeken we geschikte “creatieve opdrachten” om met jouw doelstellingen, vragen of thema’s aan de slag te gaan.

“Maar ik ben niet creatief,” hoor ik wel eens. Creatief talent is echter van ondergeschikt belang. Het proces van het maken, het creëren staat centraal, niet het eindproduct.

We voorzien tijd om wat je maakt te bespreken. De focus ligt echter op het non-verbale. Het verbale is een aanvulling. Mogelijks heb je naast het atelier ook individuele (meer verbale) therapie nodig.

Enkele afspraken

  • Het atelier gaat tweewekelijks door op woensdagnamiddag van 13.30u tot 15.30u.
  • De kostprijs bedraagt 35 euro per namiddag, professionele psychotherapeutische begeleiding en materiaal inbegrepen.
  • Er vindt eerst een intake plaats waar we bekijken wat je doel is, en of het atelier daaraan tegemoet kan komen. Deze intake duurt 50 minuten, en vindt plaats in de Kleine Puttingbaan 48, te Kessel. De prijs voor het intake gesprek is 50 euro.
  • Als je na de intake besluit te starten betaal je reeds voor het eerstkomende atelier. (= 50 + 35 euro) Daarna betaal je telkens voor het volgende atelier. De laatste keer dat je naar het atelier komt betaal je niets.
  • De groep bestaat uit maximum 6 mensen. Ieder is met zijn eigen opdracht bezig, in aanwezigheid van de anderen. Het zoeken naar de opdracht en de nabespreking gebeurt individueel, terwijl de anderen creatief bezig zijn in dezelfde ruimte.
  • Frida zal steeds aanwezig zijn in het atelier.

Ervaringen van deelnemers

Als ik teken, schilder, klei komen er dingen naar boven waar ik me niet bewust van was. Dan voel ik dingen waar ik nog nooit eerder bij stilstond. Dan zie ik een eindresultaat dat me geen inzicht geeft vanuit mijn hoofd, maar vanuit voelen, vanuit mijn hart. (Kim)

 

Door ‘praktisch’ met een moeilijk onderwerp bezig te zijn, worden de patronen van wegduwen en negeren als vanzelf een halt toegeroepen.  En dit op een, voor mij, veilige manier.  Het stelt me in staat om te experimenteren met andere manieren om ermee om te gaan.  De stapjes tot verandering zijn kleiner en beter haalbaar.  De veranderingen komen aanvankelijk in de werken tot uiting, wat voor mij een noodzakelijke tussenstap blijkt.  Als ik later toch weer vast kom te zitten, is er iets tastbaars wat me weer op de goeie weg kan helpen. (CB)

 

Creatieve therapie heeft mij geleerd om in contact te komen met mijn gevoelens en emoties zonder daarvoor eerst woorden te gebruiken. (Jeroen)