Met hondjesmaat

Met hondjesmaat.
Samen met je maatje
stukje bij beetje
op weg naar
meer tevredenheid.
Voor jou.
En voor je hond.

Via “met hondjesmaat” wil ik begeleiding aanbieden voor jou, in samenwerking met je hond. Je hond mag dus meekomen.

Omdat het de drempel verlaagt. Omdat het je een veiliger gevoel geeft. Omdat het je helpt om de dingen meer stap voor stap te doen (met mondjesmaat). Omdat je graag persoonlijke groei wenst doch met een luchtige toets erin. Omdat je band met je hond niet helemaal is zoals je wil en je hiernaar wil kijken. Omdat je hond een goede spiegel voor je is. Omdat …

Er kunnen vele redenen zijn waarom het meebrengen van je hond naar de sessies een meerwaarde oplevert.

Enkele voorbeelden;

Je hebt een puppy gekocht en naar de hondenschool gaan is niet evident (om welke reden dan ook). Je wil de pup echter wel enkele basis commando’s aanleren. Samen zoeken we uit wat je de pup wil leren, in het aanleren van deze commando’s zoeken we tegelijk waar je hierbij jouw moeilijkheden tegenkomt en hoe je deze kan transformeren in kansen.

Je bent iemand met weinig zelfvertrouwen. In contact met je hond uit dit zich vooral tijdens wandelingen. De wandelingen zijn zelden ontspannend omdat je ongerust bent of je hond wel goed zal luisteren, je vraagt je af wat anderen van je denken als ze je zien. In de sessies kunnen we stap voor stap trainen op gewenst gedrag, we geven hierbij ruimte aan je bezorgdheid en zoeken tegelijkertijd hoe je ervoor kan zorgen dat deze niet de bovenhand neemt. Zo worden de wandelingen fijner en werk je ondertussen aan je zelfvertrouwen.

De opvoeding van je hond loopt niet zoals je wenst. Jij ervaart dit als een persoonlijk falen. We onderzoeken samen wat je al geprobeerd hebt. Door te kijken naar je verwachtingen, de realiteit, het verschil tussen gevoelens, gedachten, interpretaties en feiten komen we tot een reëler beeld. Vandaaruit  zoeken we samen wat haalbaar is er wat niet, voor jou, voor je hond. Indien je hond blijkt te kampen met een ernstig gedragsprobleem kan een extra gedragstherapeut voor je hond aangewezen zijn.

Je hebt moeite met het juist verdelen van je energie. Laten we eens gaan observeren. Hoe doet jouw hond dit? Sluit dit aan bij je eigen manier? Of doet hij het anders? Wat kunnen jullie van elkaar leren?

Stress is alom aanwezig in je leven en je lijkt maar geen goede manier te vinden om ermee om te gaan. Hoe is dit bij je hond? Aan welke signalen kan je zien dat zijn stress opbouwt en weer afbouwt? Welke dingen doen zijn stress stijgen, en weer dalen? Hoe is dit bij jou?

Op de hondenschool heb je geleerd om  “snokjes” aan de hondenlijn te geven als je hond aan de lijn trekt. Je staat hier zelf niet achter, doch doet het wel om “een goede leerling” te zijn. Eigenlijk wil je het anders. In de sessies gaan we onderzoeken wat je echt wil.  En hoe  je hierover zou kunnen  communiceren. Hoe communiceert je hond? En wat kan je daarvan leren?  Hoe kan je deze situatie inzetten als een persoonlijk leermoment?

Praktisch;

We kunnen verschillende soorten sessies plannen, ook in combinatie met elkaar;
Wandelsessies waarin we samen gaan wandelen.
Trainingssessies waarbij we specifiek trainen op iets.
Praatsessies waarin we praten, over dat wat belangrijk is op dat moment.
Evolutiesessies waarin we bekijken welke evolutie er is en wat je verder wil bereiken.

Wel behoefte aan begeleiding voor jou en je hond maar niet aan therapie?

Neem dan eens een kijkje op www.methondjesmaat.be