Samen goed in je vel

Stilstaan bij jezelf via je hond in 7 sessies. Door naar je hond te kijken, erover na te denken, er informatie over te krijgen, ga je nadenken over/ kijken naar jezelf. Op die manier krijg je een beter zicht op wie je hond is, wat je al dan niet kan verwachten van je hond en tegelijkertijd leer je jezelf beter kennen. Deze reeks werkte ik uit voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in het doen en laten van zijn/haar hond èn van zichzelf.

Hoe?

Aan de hand van 7 thema’s in 7 sessies. In de sessie krijg je informatie over het thema en huiswerk. In de volgende sessie kijken we hierop terug en maken we de overgang naar het volgende thema. Zo gaat de cyclus verder.

Thema’s:

  1. Voelen
  2. Denken
  3. Energieverdeling
  4. Talenten
  5. Waarden en normen
  6. Speelruimte alleen (zelfstandigheid)
  7. Speelruimte samen (afhankelijkheid)

Kostprijs:

315€ voor de 7 thema’s, hierin zit inbegrepen: 7 sessies van telkens 50 minuten, een schriftje met informatie over elk thema en de huiswerkopdrachten. (Dit komt neer op 45€ per thema). Indien je naderhand op een bepaald thema dieper wenst in te gaan of verder begeleiding wil, kan dit aan het gewone tarief van be(come) who you art (60€ per sessie).